Animerad film för webb och content

Animation – Animerad film för webb och content. Som kund letar man ständigt efter innehåll som förenklar. Det finns ingen anledning att läsa långa beskrivningar när det finns tillgång till en video som förklarar samma sak men på ett effektivare sätt. Idag är det ca 40% av internetanvändarna som föredrar att få information via video. Enligt Cisco kommer mer än 80% av internettrafiken att vara video runt 2022. Det har resulterat i att många företag och organisationer redan börjat använda videor för att presentera en produkt eller tjänst för potentiella kunder.

I en animation är allt möjligt, det mest komplexa kan göras förståeligt. Med rätt animation kommer det du vill berätta få mer uppmärksamhet och
dina kunder kommer få en bättre förståelse. Du kanske behöver berätta om en produkt, en tjänst, ett arbetssätt, en organisation eller ett företag. Vi skapar grafik och illustrerar själva, det gör att just din animation blir unik.

3 typer av animationer som kan passa dig


Explainer video

En explainer video är en kortare film på max 60 sekunder som presenterar en tjänst, produkt eller ett koncept för din målgrupp. En explainer video bör innehålla: problem, lösning, funktion/fördelar och call to action. En explainer video kan du till exempel använda på din webbplats, i presentationer, på events, i nyhetsbrev eller på sociala medier.


Instruktionsfilm

Animerad instruktionsfilm förklarar specifika ämnen i detalj. Till exempel en funktion eller en process i en tjänst eller produkt. En animerad instruktionsfilm kan du använda på din webbplats, i en applikation eller på din youtube-kanal.


Motion graphics

Motion graphics är helt enkelt rörlig grafik och text som på kort tid ska attrahera potentiella kunder och skapa engagemang. Motion graphics används flitigt i till exempel sociala kanaler och på offentliga bildskärmar.


Så här går det till

Varje projekt ser olika, men när du som uppdragsgivare beställer från oss är det bra för både dig och oss att veta om hur det går till från beställning till leverans. Det är viktigt för oss att ni är nöjda innan vi går in i nästa steg.

1. Uppdragsbeskrivning – Vi tar reda på vem du är, hur du ser ut, vad som ska berättas, leveranstid, pratar om manus och VO.

2. Manus – Vi kommer överens om manus och spikar vilken typ av VO ni vill ha och behöver.

3. Design och storyboard – Vi tar fram look and feel och storyboard för att komma överens om hur animationen ska se ut och berättas.

4. Inspelning av VO – Vi spelar in den voice over ni valt i ljudstudio.

5. Produktion – Vi skapar illustrationer och grafik som vi sedan animerar.

6. Utkast och korrigering – Vi skickar utkast till dig för korrigering. Det ingår alltid 3 korrigeringsrundor.

7. Leverans – När vi tillsammans är nöjda så levererar vi.