MAY

Rummet är ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att uttrycka sin identitet & på så sätt skapa en attraktiv arbetsplats för attraktiva medarbetare. MAY jobbar med rumslig kommunikation för att stärka ett varumärke, skapa en bättre arbetsmiljö och en kreativitetsfrämjande arbetsplats. MAY driver projekten från research till färdig lösning. MAY gav oss i uppdrag att ta fram en hemsida där vi skulle ena den rosa färgen mot övriga designelement.

Läs mer om rumslig kommunikation här.