Norcoat

Norcoat är experter inom tillverkning och försäljning av avancerad vidhäftande beläggning, främst på papper och plastfilmer. Graphic Planet har byggt en ny hemsida som är fokuserad på användarvänlighet för både Norcoat och Norcoats kunder. Den nya webbplatsen har fått en modern och enkel design för att innehållet ska bli så förståeligt som möjligt. Norcoat har Europa som marknad där man är ensam aktör. Graphic Planet fick även i uppdrag att se över logotypen.

Se Norcoats nya hemsida här.