Sbcert

Sbcert bad Graphic Planet att ta fram en ny logotyp, visitkort, kuvert samt nya certifieringsmärken & certifikat. Scandinavian Business Certification AB erbjuder företag & organisationer certifieringstjänster för ledningssystem. Tillsammans med Sbcert valde vi en ny röd färg som stärker logotypen. Logotypen skulle fungera i lite ovana kontexter, som till exempel certifieringsmärken och certifikat som Sbcerts kunder får ta del av vid en godkänd certifiering. Vi fick även i uppdrag att formge visitkort och kuvert.