Om Graphic Planet

Hjärnan är en fantastisk maskin som kan filtrera bland all information vi möts av dagligen. Men den dagliga informationen växer samtidigt som tiden du har på dig att säga något minskar. Vår uppgift är att hjälpa din målgrupp att vilja fatta, hinna fatta och komma ihåg det ditt företag eller organisation vill säga.

Tjänster:

Animation- & explainervideos

Rörligt blir ett allt vanligare kommunikationsmedel och det finns en anledning till det. I en animation är allt möjligt, det mest komplexa kan göras förståeligt. Du kanske vill sätta din logotyp i rörelse, berätta om en produkt, en händelse, ett arbetssätt, en organisation eller ett företag. Vi hjälper till att förklara, presentera, informera och kommunicera för den specifika målgruppen.

Webbutveckling

Är det dags för dig att uppdatera din hemsida så att den fungerar i alla surfenheter? Eller är du i behov av en ny? En hemsida erbjuder dig att kommunicerar med dina kunder dygnet runt. Vi bygger responsiva hemsidor som fungerar i alla kontexter och som du själv kan uppdatera.

Grafisk formgivning

Vi ser grafisk formgivning som ett verktyg att lösa en uppgift. Det kan handla om att inspirera målgruppen till en specifik handling med hjälp av färg och form eller cementera ett varumärket med rätt budskap i bildmanér, layout och typsnitt. I de flesta fall blir det visuella intrycket det första. Vi hjälper dig med logotyp, grafisk profil, layout, bildhantering och print.

Informationsdesign

I dagens digitala landskap översvämmas vi av information och intryck. Informationsdesign handlar om kommunicera komplexa saker visuellt och har använts i många århundraden. Med informationsdesign hjälper vi målgruppen att förstå. Tillsammans med ditt företag eller organisation hittar vi infografiska lösningar som passar målgruppen. Vi skapar pictogram, diagram, staplar, pilar, siffror och illustrationer som kan användas i tryck, på skyltar, på en hemsida, i en app, en presentation eller i en animation.

Illustration

Vi ser illustrationer som ett effektivt sätt att tränga igenom barriärer och skapa kommunikation. Ibland för sig själv, ibland tillsammans med text. Illustrationer som berättar eller förklarar något i en animation, förstärker budskap på en affisch eller hemsida. Tillsammans ser vi till att skapa unika illustrationer för ditt företag eller organisation.